Fikk inn Silicon Valley på eiersiden

Investeringsfondet Plug and Play gikk tidlig inn i Dropbox og PayPal. Nå satser det på norske Mixmove.

BRENNER ÉN MILLION I MÅNEDEN: – Planen er at kapitalen skal holde i rundt 18 måneder. Deretter trenger vi et større beløp, sier Knut Fredrik Ramstad i Mixmove. Han antyder mellom 50 og 100 millioner kroner. Foto: Anders Horntvedt
Digital

– I slutten av oktober 2019 fikk vi betegnelsen «Cool Vendor» i en rapport fra analyseselskapet Gartner. Det ga oss mye oppmerksomhet fra amerikanske selskaper, sier Knut Fredrik Ramstad (56), daglig leder i Mixmove, som lover transportkunder å kutte kostnader og drivstoffutslipp ved å optimalisere frakt.

Bedriften har utviklet et programvaresystem som bidrar til å fylle opp lastebiler og containere bedre enn hva transportørene klarer selv.

På kundelisten har gründerbedriften navn som 3M, Ceva, DSV, DHL, Dachser og DB Schenker.

Priset til 150 millioner

Finansavisen skrev i august 2019 at selskapet jaktet 20 millioner i ny egenkapital. Nå er runden fullført.

– Emisjonen ble overtegnet. Vi ba om 15 millioner kroner og fikk 18, sier Ramstad.

Ramstad antydet før at prisingen var 75 millioner kroner. 

De har et nettverk som jeg ikke har sett maken til hos norske investorer
Knut Fredrik Ramstad, Mixmove

– Fikk dere den prisen?

– Jeg vil ikke være konkret på tall, men det var faktisk godt over det, svarer han.

Blant de nye investorene i Mixmove er Plug and Play, en Silicon Valley-basert akselerator og investeringsfond.

Selskapet var tidlig inne som investor både i Dropbox og PayPal, og satser på mange lodd hvert år.

Bare i 2018 investerte selskapet i 222 selskaper over hele verden, og 1.107 selskaper gikk gjennom Plug and Plays akseleratorprogram.

Beløpet Plug and Play gikk inn med vil ikke Ramstad si, men på nettsidene står det at fondet går inn med mellom 25.000 og 500.000 dollar pr. selskap.

«Eksisterende hovedeier Idékapital fortsetter som aktiv eier og er med i den nye kapitalinnhentingsrunden, der også ansatte i Mixmove har gått inn med kapital», skriver selskapet i et notat til Finansavisen.

Idékapital er et Oslo-basert venturefond der Anders Brandt, Kristian Øvsthus, Rune Holen og Espen Agdestein er partnere.

Gartner: Cool Vendor

– Det viktigste fremover blir å bygge opp salgsapparatet. Vi har fått en god posisjon i Norden, og god respons i Benelux-landene. Her er bevisstheten stor om grønn logistikk, sier Ramstad.

– Skal dere satse i USA også?

– Det er for dyrt å etablere seg i USA nå, da trenger vi mer penger. Foreløpig skal vi satse aktivt i Europa, og så blir vi dratt inn i Nord-Amerika etter hvert, svarer Ramstad.

– Hvilken praktisk betydning har det å få med Plug and Play?

– De har et nettverk som jeg ikke har sett maken til hos norske investorer. Senest nå i februar presenterte jeg løsningene våre for Fedex, BASF og andre store logistikkoperatører som hadde satt av en hel dag til å høre på hva Plug and Play-selskapene jobber med. Dette er selvfølgelig selskaper vi gjerne ønsker oss som kunder.

Mixmove

(Mill. kr)2019*2018
Driftsinntekter11,27,4
Driftsresultat−4,5
Resultat før skatt−4,6
Årsresultat−3,6
*Prognose.
Eiere før emisjonen: Idékapital (35,1 %), Marloconsult (31,6 %), Jan Tore Pedersen (25,3 %), Knut Fredrik Ramstad (6,3 %), Nils Arne Tvedten (1,8 %)

Mixmove omsatte for 11,2 millioner kroner i 2019, 51 prosent mer enn i 2018. Resultatet vil ikke Ramstad si noe om, men det ligger i kortene at selskapet gikk med underskudd.

– Hvor lenge holder de 18 millionene før dere må hente penger igjen?

– Planen er at den skal holde i rundt 18 måneder. Deretter trenger vi et større beløp, sier Ramstad, og antyder mellom 50 og 100 millioner kroner.

Nyheter
Digital