Bedre fra Bouvet

Bouvet økte med 1,1 millioner kroner på bunnlinjen i 4. kvartal 2019.

LA FREM TALL: Konsernsjef Sverre Hurum i Bouvet. Foto: Iván Kverme

Bouvet hadde et resultat etter skatt på 54,6 millioner kroner i fjerde kvartal, svakt opp fra 53,5 millioner kroner i samme periode 2018.

Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 5,29 kroner sammenlignet med 5,21 kroner i fjerde kvartal 2018.

Selskapet foreslår et utbytte på 16,5 kroner pr. aksje for 2019.

Bouvet hadde driftskostnader inklusive avskrivninger på 517,1 millioner kroner i 4. kvartal 2019, opp fra 470,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. 

Selskapet hadde en svak nedgang i EBIT-margin i 4. kvartal, fra 12,2 prosent i 4. kvartal 2018 til 12,1 prosent i 4. kvartal 2019. 

Driftsinntektene økte med 9,9 prosent til 588,5 millioner kroner.

Bouvet rapporterer en omsetningsvekst på 15,5 prosent til 2.132,1 millioner kroner for hele 2019. Driftsresultatet for hele 2019 ble 232,1 millioner kroner, som er en økning på 21,1 fra 2018.

Visjoner

– I vår visjon sier vi at vi skal gå foran og bygge fremtidens samfunn. I kvartalet har vi i nært samarbeid med våre kunder jobbet med løsninger som videreutvikler samfunnet. Vi har fortsatt å bistå våre kunder i deres til dels omfattende digitaliserings- og bærekraftprosjekter. Våre ansatte gjør en formidabel jobb og deres kompetanse er ettertraktet, sier adm. dir, Sverre Hurum i Bouvet ASA i børsmeldingen.

Høydepunkter i 4. kvartal 2019

 • Vunnet nye rammeavtaler med DNV GL og BKK AS 
 • 6. plass i Universum Professional Survey 2019 
 • Ytterligere forbedring i kundetilfredshet-, omdømme og medarbeiderundersøkelser 
 • Sesam, Bouvets Data og Integrasjonsplattform, skilt ut som eget selskap 
 • Driftsresultatet (EBIT) øker med 9,5 prosent.
 • Kontantstrøm fra drift er 229,8 millioner kroner, sammenlignet med 215,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. 
 • Styret foreslår et utbytte for 2019 på 16,50 kroner per aksje 
 • Antall ansatte øker med 12 personer fra forrige kvartal og øker med 188 personer siste 12 måneder

Bouvet

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter588,5535,4
Driftsresultat71,465,2
Resultat før skatt67,366,3
Resultat etter skatt54,653,5

Bouvet

 • Konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester.
 • Har hovedkontor på Majorstuen i Oslo.
 • Adm. dir. er Sverre Hurum.
 • Fikk nåværende selskapsform etter
 • Største aksjonærer er Varner-familiens Varner Kapital og det amerikanske fondet Virtus.