Kjempevekst for Infront etter oppkjøp

LA FREM TALL: Konsernsjef Kristian Nesbak i Infront. Foto: Geir Harald Aase

Infront økte inntektene til 28,5 millioner euro i fjerde kvartal 2019, opp fra 7,3 millioner i samme periode året før. Dette var drevet av kjøpet av vwd Group samt at selskapet hadde full effekt av Infront Italia. Forøvrig var virksomheten stabil.

Antallet profesjonelle Infront-brukere økte fra 17.900 i fjerde kvartal 2018 til 92.900 i samme periode i fjor. Dette ville bidratt til samlede inntekter på 115,3 millioner euro for 2019 som helhet hvis vwd Group var integrert fra starten av året.

For fjerde kvartal rapporterte Infront et justert driftsresultat før avskrivninger på 4,8 millioner euro, opp fra 1,3 millioner. Reelt endte fjerde kvartal opp fra 0,8 til 6,3 millioner euro. For året under ett ville driftsresultatet før avskrivninger vært på 17,5 millioner euro hvis vwd Group var integrert for hele året.

Infront

(Mill. EUR)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter28,57,3
Driftsresultat2,50,3
Resultat før skatt0,4-0,3
Resultat etter skatt-1,3-0,5

Infront

  • Norsk teknologiselskap som leverer en plattformbasert-løsning for markedsdata, trading og nyheter tilknyttet finansmarkeder.
  • Har hovedkontor i Vika i Oslo.
  • Adm. dir er Kristian Nesbak.
  • Største aksjonærer er Morten Alexander Lindeman og Kristian Nesbak, som grunnla selskapet i 1998.