Syv år med tap er historie

Tidligfaseselskapet ExproSoft tapte 79 millioner kroner frem til 2018. Nå er daglig leder skiftet ut, og minus er snudd til pluss.

REFERANSEKUNDE: Aker BP er kunde av Exprosoft. Her er deler av selskapets Valhall-plattform i Nordsjøen med den nedlagte hotellriggen til venstre. Foto: NTB Scanpix

ExproSoft markedsfører seg som verdensledende innenfor brønnsikkerhet, datamodellering og simulering. Bedriften har ni ansatte, selger programvaren Well-Master og Miriam RAM Studio, og har olje- og gassindustrien som kunder.

Kostet dyrt

ExproSoft leverer programvare og tjenester som skal gi bedre driftssikkerhet i olje- og gassbrønner.

I mange år kostet det dyrt, både for norske skattebetalere og for investorene i Viking Venture, som er de to største eierne i bedriften.

DELVIS STATSEID: Staten eier 43 prosent i ExproSoft gjennom Investinor, som investerer i tidligfaseselskaper. Foto: Anders Horntvedt

Staten eier 43 prosent i ExproSoft gjennom Investinor, som investerer i tidligfaseselskaper.

Fra 2012 til 2018 hadde ExproSoft hatt et samlet underskudd på 79 millioner kroner. I alt har Investinor investert 37,6 millioner kroner i bedriften.

Exprosoft

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter23,419,5
Driftsresultat-−2,4
Resultat før skatt2,4−3,4
Årsresultat-−3,3
Eiere ved inngangen til 2019: Viking Venture III (42,7 %), Investinor (42,7 %), Arild Andersen (5,5 %), Einar Morten Molnes (2,3 %), andre (6,9 %).

Fra daglig leder til styreleder

Bak kulissene i selskapet har det imidlertid foregått en lederrokade.

6. januar i år ble Bernt A. Rasmussen satt inn som ny daglig leder. Han erstatter Roger Klausen, som fra samme dato rykket opp til styreleder.

Ny daglig leder i ExproSoft AS er Bernt Aksel Rasmussen (51). Han er siviløkonom og har en mastergrad Economics, Business Administration fra Handelshøjskolen i Aarhus.

NY SJEF: Bernt Aksel Rasmussen. Foto: Exprosoft

I ExproSoft startet han som VP sales and marketing sommeren 2019.

Han har flere års ledererfaring fra ScanBio Marine Group, NorserviceGruppen, Lindbakgruppen, PwC og MøllerGruppen.

Leverte overskudd

I fjor hadde også Exprosoft sitt første år med overskudd siden 2011. 

– Strategien til selskapet har de siste årene vært å snu virksomheten fra konsulenttjenester til programvareleveranser, fastslår Bernt Aksel Rasmussen

– Dette har vært en suksess. Ved utgangen av 2019 hadde Exprosoft 17 millioner kroner i årlige, gjentagende abonnementsinntekter. Bedriften er godt posisjonert for videre, lønnsom vekst.

Rasmussen gir tidligere daglig leder, Roger Klausen, æren for bedringen på bunnlinjen.

– Han har ledet selskapet gjennom denne snuoperasjonen, fastslår Rasmussen.

Klausen starter i ny jobb som chief product officer i Signicat, som har gjort god butikk på å utvikle BankID-løsninger.