Varslet salgsboom som ikke kom

Alliance Venture-støttede MemoScale varslet gjennombrudd og «sterkt fokus på salg», men så langt har selskapet knapt hatt driftsinntekter.

SMARTERE DATALAGRING: Selskapet jobber med nyskaping innen storskala datalagring, og i den senere tid også overføring av data. Foto: Dreamstime
Digital

MemoScale er et selskap med spesialkompetanse på algoritmer og optimering av programvare. Selskapet jobber med nyskaping innen storskala datalagring, og i den senere tid også overføring av data.

Optimering av datalagring har selskapet jobbet med siden 2015, men det kommersielle gjennombruddet lar vente på seg.

«Sterkt fokus på salg»

Siden starten har selskapet hatt et akkumulert resultat på -9,4 millioner kroner. Hele 11,5 millioner er grunnlaget for en utsatt skattefordel som er tatt inn i regnskap. 

I 2019-regnskapet er verdien av denne fordelen verdsatt til 2,5 millioner kroner.

TRONDHEIM SENTRUM: Fire årsverk med kontoradresse Trondheim er for tiden sysselsatt med å finne en ny måte å lagre data trygt og effektivt på. Foto: Anders Horntvedt

Det skyldes at selskapet i flere år har ventet på et salgsgjennombrudd.

MemoScale er «world class», og har dobbelt så god ytelse som Intel
Investor Erling Maartmann-Moe til Shifter i 2017

«Selskapet velger å balanseføre utsatt skattefordel med bakgrunn i forventet økt fremtidig inntjening. Memoscale har sterkt fokus på salg av produkt og fikk første større salg i 2018. I løpet av 2019 er det ventet økte inntekter fra reforhandling av eksisterende kontrakter i forbindelse med salg til flere kunder når nytt produkt lanseres 2019», står det.

54.401 kroner i salgsinntekter

Men så langt er det blitt med løftene. I 2019 kom det inn bare 54.401 kroner i salgsinntekter, mens 957.643 kroner er støtte fra EU-programmet Horizon 2020.

Nettavisen Shifter fortalte i 2017 at tidligfaseinvestorene i Alliance Venture gikk inn som aksjonær i Memoscale.

– MemoScale er «world class», og har dobbelt så god ytelse som Intel, uttalte investor Erling Maartmann-Moe.

Da gikk ikke partene ut med et konkret beløp, men dokumentasjon sendt inn til Brønnøysund viser at egenkapitalinnskuddet var på 3,1 millioner til en verdsetting av selskapet på 24 millioner kroner.

Alliance Venture sitter nå på 18,6 prosent av aksjene. Andre store eiere er gründeren Per Simonsen (41), Simula og NTNU Technology Transfer.

GRÜNDER: Per Simonsen. Foto: Privat

Ved de to seneste emisjonene har verdsettingen vært på rundt 7 millioner kroner. Den seneste kom i juni i år. Da gikk Simula Innovation inn med 0,5 millioner kroner.

– Markedsleder har kjøpt lisens

Ifølge Shifter ble Memoscale startet i desember 2015, med professor Danilo Gligoroski og post.doc. Katina Kralevska som nøkkelpersoner.

I tillegg er utviklerne Kjetil Babington, Rune Erlend Jensen og Sindre Berg Stene med på laget.

«Produktet vårt løser problemer knyttet til prosessorkraften som kreves for å beskytte data mot tap ved lagring. Harddisker har lenge vært hastighetsmessig flaskehals i lagringssystemer, men det er nå en trend mot bruk av raskere lagringsmedier, for eksempel SSD», skriver selskapet i en epost.

«Det gjør at prosessorkraft er i ferd med å overta som flaskehals, og er dermed en utvikling som gjør produktet vårt mer relevant», hevder Simonsen.

MemoScale opplyser at salgsforventningene blant annet har knyttet seg til at én av markedslederne innen produksjon av SSD-disker har kjøpt lisens for bruk av selskapets programvare i deres storskala datalagringssystem.

– Økende antall evalueringer av produktet vårt av datalagringssentre som tar i bruk raskere lagringsmedier bidrar til forventninger om økt salg av produktet fremover. Teknisk nyskaping og kommersialisering innebærer likevel risiko, og det er det ingen som sitter med alle svar på hva som vil skje, skriver Simonsen.

– Utviklingsmessig har vi likevel i den senere tid rettet fokuset mot andre utfordringer for å få flere ben å stå på, legger han til. 

Memoscale

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter1,00,4
Driftsresultat−2,3−3,4
Resultat før skatt−1,7−2,5
Årsresultat−1,7−2,5

Eiere: NTNU Technology Transfer (20,9 %), Per Simonsen (13,4 %), Alliance Venture Spring (12,6 %), Simula Innovation (7,2 %), andre (45,9 %).

Selskapet skal lansere et produkt som ved hjelp av egen komprimeringsalgoritme øker hastigheten på opp- og nedlasting av filer på nettsider og i mobilapper. 

Per Simonsen
simula innovation
simula
ntnu
ntnu tto
memoscale
Alliance Venture
Danilo Gligoroski
Katina Kralevska
Kjetil Babington
Rune Erlend Jensen
Sindre Berg Stene
Nyheter
Digital