Jakter penger til norsk helse-ekspansjon

Med Carnegie og tech-investor Svein Anders Tunheim på laget jakter Dignio inntil 100 millioner kroner for å ta helseteknologiselskapet ut av Norge. 

NESTEN DOBLING: – I prognosen vår ligger vi an til å omsette for rett under 45 millioner kroner i 2020, opp fra 24 millioner kroner i 2019. Det er vi veldig fornøyde med, sier Lars Christian Dahle, daglig leder og gründer i helse-IT-selskapet Dignio. Foto: Dignio
Digital

– Vi kommer til å ende opp med et 2020-regnskap langt over nivået i 2019. I prognosen vår ligger vi an til å omsette for rett under 45 millioner kroner i 2020, opp fra 24 millioner kroner i 2019. Det er vi veldig fornøyde med, sier Lars Christian Dahle, daglig leder og gründer i helse-IT-selskapet Dignio.

Dignio markedsfører seg som Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging. Med løsninger fra Dignio skal helsepersonellet kunne følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasientene opplever økt mestring og kontroll over egen helse.

«Vi knytter pasienter og helsepersonell tettere sammen», er løftet selskapet gir brukerne.

Fjernhelseplattformen deres er bygget rundt egentesting- og rapportering, og kobler seg automatisk på forskjellige sensorer og medisindispensere.

KOBLER SEG PÅ SENSORER: Dignios fjernhelseplattform er bygget rundt egentesting- og rapportering, og kobler seg automatisk på forskjellige sensorer og medisindispensere. Foto: Dignio

Bedriften har tidvis vært nærmest tom for penger. 

Dagens Næringsliv skrev i juni at dialogen med investorene var kommet langt da koronaepidemien brøt ut i Norge. 

Det skapte nye, store muligheter for Dignio, samtidig som selskapet satte prosessen med investorene på pause.

En midlertidig løsning ble et konvertibelt lån på 18 millioner som ble ble ordnet på en uke mens Martin Petter Fredriksen, den daværende finansdirektøren, satt på hjemmekontor med 40 i feber.

Nå har selskapet tatt opp kapitalinnhentingen igjen, med Carnegie som rådgiver.

Dahle vil ikke nevne hvilket beløp de ønsker å hente inn.

Det typiske for selskaper i denne fasen og med Dignios ambisjoner er imidlertid å hente mellom 50 og 100 millioner kroner.

– Målet er at vi skal hente nok penger til å realisere vår kommersielle plan, som er å ta Dignio internasjonalt, sier Dahle. 

I tillegg til det konvertible lånet har selskapet siden oppstart i 2010 hentet rundt 40 millioner kroner i egenkapital.

Ved forrige emisjon i 2018 ble selskapet verdsatt til 100 millioner kroner. 

Heller ikke prisantydningen nå vil Dahle si noe om. 

Basert på verdsetting av tilsvarende programvareselskaper ligger imidlertid prisingen trolig rundt 250–300 millioner kroner.

– Veldig positive signaler

Selskapet har så langt hatt flere runder med flere, lokale såkorn-investorer fra Østfold.

På eiersiden finner vi blant andre Morten Olav Fredriksen med selskapet Fredriksborg Investor, et eiendomsselskap med nesten 350 millioner kroner i egenkapital.

Tech-investor Svein Anders Tunheim er også stor investor i Dignio.

INVESTOR: Svein Anders Tunheim, tidligere gründer i Chipcon, nå investor gjennom holdingselskapet Vallenus. Foto: Svein Anders Tunheim

I tillegg eier de ansatte 50 prosent av aksjene i selskapet.

Patientsky PSKY-ME ble nylig notert på Oslo Børs.

– Har det noen betydning for dere?

– Det påvirker ikke oss direkte annet enn at vi konstaterer at det er god interesse for norske helseteknologiselskaper om dagen – hvilket vi også opplever. 

– Har dere tilsvarende planer?

En børsnotering er et av flere spennende alternativer for å finansiere videre vekst i årene som kommer.

Har hentet fra Altor og Cambridge

– Hva skal dere bruke emisjonsbeløpet til?

– Utelukkende folk. Vi har gjort noen grep i ledergruppen, og ansetter folk både i Norge og Storbritannia. Vi får fått til mye i Norge, og nå tar vi skrittet ut av landet, sier Dahle.

Ny finansdirektør i selskapet er Andreas Hall, som kommer fra stillingen som direktør i private equity-selskapet Altor.

NYE FJES: Meetali Kakad er ny medisinsk sjef i Dignio, mens Andreas Hall er ny finansdirektør. Foto: Dignio

Det svenske eierfondet har 8 miliarder kroner euro i kommittert kapital. Der dekket han blant annet helserelaterte investeringer.

* Meetali Kakad er ny medisinsk sjef. Hun er utdannet lege ved University of Birmingham i Storbritannia og har en mastergrad i samfunnsmedisin fra University of Cambridge.

Dignio

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter24,316,6
Driftsresultat−3,70,3
Resultat før skatt−4,60,1
Årsresultat−4,60,1

Eiere: Lars Christian Dahle (13,4 %), Tom Odvar Olsen (13,0 %), Jens Espeland (9,3 %), Vallenus (8,2 %), andre (56,2 %).

Dagens stilling som driftssjef deles i to: Norden og verden utenom. 

* Ole Daniel Nitter går fra den opprinnelige driftssjef-stillingen til å bli internasjonal driftssjef. Han har tidligere jobbet i Zalora, Sør-Øst Asias største på fashion e-commerce.

* Martin Petter Fredriksen går fra rollen som finansdirektør til å bli Norden-sjef.