Henter 40 millioner til vekst i USA og Europa

Verdsettelsen av Rayvn spratt opp fra 80 til 140 millioner kroner i løpet av coronaåret 2020. Inn på eiersiden kommer DSD, som selv brukte verktøyet.

SER STORE MULIGHETER: – Markedene er enorme og preges av eldre løsninger som er tunge å bruke og dyre å drifte, sier Henrik von Schlanbusch i Rayvn, sier Henrik von Schlanbusch, daglig leder i Rayvn. Foto: Investinor
Digital

Store sentralbanker, deler av det offentlige Norge, og hele bransjer kom inn som brukere av krisehåndteringsverktøyet Rayvn i fjor.

Rayvn er et skybasert programvareprodukt som støtter organisasjoner i å håndtere kritiske hendelser og å komme tilbake til normal operasjon så raskt som mulig.

Bak Ravyn står et bergensbasert oppstartsselskap med samme navn. 

Nå henter selskapet 40 millioner kroner i vekstkapital: 15 millioner kroner kommer fra Investinor, mens 25 millioner kroner kommer fra DSD.

Etter det Finansavisen erfarer prises selskapet til 140 millioner kroner før kapitalen kommer inn. 

Det er nesten en dobling av verdsettelsen i løpet av coronaåret 2020.  

Forrige gang selskapet hentet penger var en emisjon i slutten av februar 2020.  

Da hentet Rayvn 10 millioner kroner til en verdsetting på 80 millioner kroner, også det pre-money.

Fattet interesse for Rayvn

DSD brukte selv verktøyet i kriser i et av sine datterselskaper.

– Vi fattet interesse for Rayvn gjennom å ha observert hvor bra det fungerte i selskapet Norled, da vi eide det. Vi fikk gode, brukervennlige, prosesser underveis i beredskapshendelser samt solid dokumentasjon til etterarbeidet, sier konsernsjef Ingvald Løyning i DSD i en pressemelding.

BRUKTE RAVYN SELV: Konsernsjef Ingvald Løyning i DSD. Foto: DSD

Det Stavanger-baserte investeringsselskapet DSD solgte i juni 2019 Norled til det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.

DSD står opprinnelig for Det Stavangerske Dampskipsselskap, og er i dag et Stavanger-basert investeringsselskap som eies av Yuhong Jin Hermansen.

INVESTOR: Yuhong Jin Hermansen. Foto: DSD

Hun er ifølge Kapital god for 4,1 milliarder kroner.

– Enormt behov

I tillegg til krisehåndteringern bidrar Rayvn til etterarbeidet.

– Da er dokumentasjonsbehovet enormt. Man skal rapportere til ledelse, myndigheter, tilsyn og forsikringsselskap. Uten et velfungerende system i bunn er det en enormt tidkrevende jobb å samle eposter, SMS-er, postitlapper og annet for å gjenskape hvordan hendelsen utviklet seg, har gründer Henrik von Schlanbusch tidligere forklart til Finansavisen.

Satser i USA og Europa

Rayvn har gjennom 2020 doblet selskapet antall kunder, og brukes nå i over 20 land.

Ved siden av hovedkontor i Bergen, har selskapet avdelingskontorer i Stavanger og den amerikanske delstaten Montana.

Derfra jobber selskapet med å fortsette den hurtige veksten i Europa og USA.

– Rayvn har allerede en helt unik kundeportefølje og er veldig godt posisjonert for høy vekst de kommende årene. Vi gjorde vår første investering i Rayvn i 2019. Vi så det som helt naturlig å følge opp sammen med DSD, sier investeringsdirektør Egil Garberg i Investinor. Garberg går inn i styret i Rayvn, sammen med en representant fra DSD.

TAR PLASS I STYRET: Egil Garberg, investeringsdirektør i Investinor. Foto: Investinor

– Målet er at Rayvn skal være industrilederen innen Critical Event Management Software globalt i løpet av få år. Vekstkapitalen fra emisjonen vil styrke vår markedsinnsats i Europa og USA. Markedene er enorme og preges av eldre løsninger som er tunge å bruke og dyre å drifte, sier von Schlanbusch.

Fra før er tidligere Google Norge-sjef Jan Grønbech på eiersiden sammen med gründerne og investeringsfondet Momentum og tidligere Pareto-megler Anders Hvide.

INVESTOR: Jan Grønbech, tidligere norgessjef i Google. Foto: John Fuller

– En tillitserklæring

Von Schlanbusch er fornøyd med å få DSD med på laget.

Rayvn

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter4,310,1
Driftsresultat−14,8−0,1
Resultat før skatt−14,6−0,2
Årsresultat−14,6−0,2

– Løyning har gjennom personlig erfaring sett hvordan vårt kjerneprodukt fungerer i kritiske situasjoner. Det er en tillitserklæring å få selskapet inn på eiersiden, sier von Schlanbusch.

Han mener covid-19-pandemien har forsterket små og mellomstore bedrifters behov for å ha gode, digitale hjelpeverktøy når kriser oppstår.

Eiere i Rayvn (etter transaksjonen)

AksjonærPerson bakAndel i prosent
EnovateEnovate21,9
InvestinorInvestinor15,7
DSD InvesteringYuhong Jin Hermansen14,0
Total Safety HoldingTotal Safety Holding10,7
Tucan HoldingAnders Hvide7,8
BoddCoEgil Bodd4,6
MomentumMomentum4,1
Bifrost Capital PartnersBifrost Capital Partners3,1
Aquila og SiriusJohan Gustav Hvide2,5
WilliamsKempie Enterprises Ltd1,8
AndreAndre13,8
Sum-100,0

– Rayvn har oppnådd fotfeste i Nord-Amerika og brukes nå blant annet til bekjempelse av de store skogbrannene i California og til oljevern i Canada, sier han.

INVESTOR: Anders Hvide. Foto: Iván Kverme
yuhong hermansen
norled
dsd
investinor
Rayvn
Anders Hvide
Jan Grønbech
Yuhong Jin Hermansen
Henrik von Schlanbusch
egil garberg
Nyheter
Digital