Vetco Aibel, tidligere ABB Offshore Systems, flytter ifølge Stavanger Aftenblad våren 2007 inn i et nytt, seks etasjers nybygg på Forus. Vetco Aibel, tidligere ABB Offshore Systems, flytter ifølge Stavanger Aftenblad våren 2007 inn i et nytt, seks etasjers nybygg på Forus. 750 arbeidsplasser får 24.000 kvadratmeter å boltre seg på. Byggherre er Stavanger-selskapet Seabrokers.- Vi har vært for lite synlige i regionen, og en av grunnene er nok at vi har vært spredt omkring på mange kontorer. Det nye bygget vil gjøre at folk får øynene opp for hvor stor arbeidsgiver vi er, sier Vetcos informasjonssjef Magnar Hjøllo.Verdien på bygget er på ca. 190 millioner kroner. Fire etasjer innredes, mens to etasjer holdes i bakhånd som råbygg, skriver avisen videre.To tomter på rundt 30 mål er aktuelle, den ene i Stavanger, den andre i Sandnes. Uansett vil nybygget bli et godt synlig landemerke på Forus.