Mandag 10.februar hevet Skifte Eiendom til Møysalen Eiendom. Årsaken var at eiendomsselskapet ikke hadde finansieringen i orden og ikke klarte å betale første avdrag på 8,5 millioner kroner. Ikke den 10. desember, som avtalt i kontrakten, og heller ikke 10. januar.HegnarOnline spurte prosjektleder Ellen Belsom i Skifte Eiendom om hva som nå skjer.- Vil dere kreve Møysalen Eiendom for forsinkelsesrenter, dekning av kostnader ved å gå ut på nytt og erstatning for eventuelt tap ved endelig salg?- Foreløpig har vi bare hevet salget, men kontrakten hjemler dette helt greit, sier hun.- Vil dere kunne kreve forsinkelsesrenter på hele kjøpesummen på 15 millioner kroner frem til eventuelt salg?- Du kan vel trekke det så lang, sier hun.- Kan det være aktuelt å selge til Møysalen Eiendom i neste runde, hvis det har finansieringen i orden?- Ja, de er ikke svartelistet, sier hun til HegnarOnline.Belsom sier også at de regner med å legge eiendommen ut igjen for salg om en måneds tid.Skifte Eeiendom advarte i brev til Møysalen Eiendom den 2. desember 2004 om at enhver forsinkelse med hensyn til overlevering og/eller betaling ville bli ansett som mislighold. Det ble vist til avhendiongslovens kapittel 5 som gir selger en rekke misligholdsforføyelser overfor kjøper, herunder krav om oppfyllelse (ikke aktuelt siden Skifte Eiendom hevet salget red.anm.), forsinkelsesrenter (8,75 prosent red.anm.) og erstatning for lidt tap.Det ble også understreket i brevet at det ved eventuell heving av salget ville Møysalen Eiendom bli belastet for eventuelle kostnader og tap ved dekningssalg.Hvor mye dette kan dreie seg om er fremdeles usikkert, men bare forsinkelsesrentene på første avdrag på 8,5 millioner kroner, som skulle vært betalt 12. desember i fjor, beløper seg til 62.000 kroner måneden.