Hotellkonge Petter A. Stordalen har en papirgevinst på over en halv milliard i svenske Capona. Choice og Home Invests 15 millioner aksjer har en verdi på vel 1,3 milliarder norske kroner. Hotellkonge Petter A. Stordalen har en papirgevinst på over en halv milliard i svenske Capona. Choice og Home Invests 15 millioner aksjer har en verdi på vel 1,3 milliarder norske kroner. - Ser du på størrelsen er det ingen tvil om at Capona er min beste deal noensinne, sier Stordalen til DN.- I Steen & Strøm var nok avkastningen enda høyere for aksjonærene som ble med fra starten i 1992. Men der hadde jo jeg en relativt ilten aksjepost, sier Stordalen.