Finn-seier mot Notar

Fersk dom forbyr Notar å tilby søk fra databasen i Finn.no.

Næringseiendom

Notar forbys å tilby søk fra databasen i Finn.no og å bruke Finns varemerke, heter det i en pressemelding fra Finn.no, som viser til en enstemmig dom i Trondheim lagmannsrett. Notar forbys å tilby søk fra databasen i Finn.no og å bruke Finns varemerke, heter det i en pressemelding fra Finn.no, som viser til en enstemmig dom i Trondheim lagmannsrett. Dermed har Finn fått fullt gjennomslag for kravet om midlertidig forføyning mot Notars søketjeneste Supersøk.Retten slår i dommen fast at investeringer, innsats og opphavsrett er vernet også på internett, og fremhever at Supersøk ikke tilfredsstiller kvalitetskravene Finn legger til grunn ved ordinære søk.Det er også lagt til grunn at Finns varemerke står som kvalitetsstempel på Finns tjeneste, og derfor ikke kan brukes av Notar.

Nyheter
Næringsliv