Anbefaler Oslo Areal-bud

Gjensidige nærmer seg 100 prosent i Oslo Areal. Styret råder resten til å selge.

3. november ble det kjent at Gjensidige Forsikring hadde inngått avtaler om kjøp av 69,4 prosent av aksjekapitalen i Oslo Areal, noe som brakte deres eierandel opp i 96,37 prosent. 3. november ble det kjent at Gjensidige Forsikring hadde inngått avtaler om kjøp av 69,4 prosent av aksjekapitalen i Oslo Areal, noe som brakte deres eierandel opp i 96,37 prosent. Etter dette har Gjensidige gjort ytterligere kjøp som har løftet eierandelen opp i 97,53 prosent, går det frem av en børsmelding.Gjensidige offentliggjorde et formelt tilbudsdokument i går, med tilbudspris per aksje på 67 kroner ved kontant betaling.Etter lov om verdipapirhandel § 4-16 plikter styret i Oslo Areal å avgi uttalelse om tilbudet, og med valg av nytt styre i ekstraordinær generalforsamling nå i ettermiddag (start nå klokken 15), har det sittende styret funnet det riktig å uttale seg nå.- Det er styrets oppfatning at dette (tilbudsprisen på 67 kroner aksjen) er en god markedspris for aksjonærene med henblikk på dagens marked og tatt i betraktning fremtidig inntjening, heter det videre i meldingen.Etter en samlet vurdering har styret enstemmig anbefalt aksjonærene å akseptere det pliktige tilbudet.