Bygger større boliger

Antallet igangsatte boliger faller, men arealet øker.

Ferske tall fra SSB viser at det ble igangsatt bygging av 2.091 nye boliger i september, 6,4 prosent færre enn i samme måned i fjor.Totalt igangsatt areal falt med 5,9 prosent til 262.300 kvadratmeter.Fra januar til september ble det igangsatt 19.959 boliger, 3,2 prosent færre enn i tilsvarende periode i fjor. Igangsatt areal økte 2,4 prosent, altså bygges det større boliger.