Skatteplanlegger Olav Thon

Eiendomskonge Olav Thon tilpasser seg neste års skatteregler.

Olav Thon har i dag overdratt 6.867.400 personlig eide aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA til sitt 100 prosent eide selskap Thon Gruppen AS (under stiftelse), ifølge en børsmelding. Olav Thon har i dag overdratt 6.867.400 personlig eide aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA til sitt 100 prosent eide selskap Thon Gruppen AS (under stiftelse), ifølge en børsmelding. Samtidig har Thon overdratt 100 prosent av aksjekapitalen i Thon Holding AS til Thon Gruppen AS. Thon Holding AS eier via datterselskaper 715.895 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.Etter dette eier Olav Thon personlig null aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Via Thon Gruppen AS med datterselskaper eier han 7.583.295 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA, noe som tilsvarer 70,8 prosent av aksjekapitalen.Transaksjonene, som ifølge meldingen gjennomføres med bakgrunn i overgangsregel E til skattelovens paragraf 2-38, endrer ikke den reelle kontrollen over aksjene og utløser ikke tilbudsplikt etter verdipapirhandelloven.