Stordalens Capona får gevinst på 100 mill.

Petter Stordalen-dominerte Capona får en gevinst på rundt 100 millioner svenske kroner etter å ha solgt fem hotelleiendommer.

Petter Stordalens Capona og Norgani Hotels ASA har i dag inngått en avtale om salg av fem hotelleiendommer til Norgani Hotels ASA for om lag 673 millioner svenske kroner. Salgsgevinsten anslås til rundt 100 millioner svenske kroner. Petter Stordalens Capona og Norgani Hotels ASA har i dag inngått en avtale om salg av fem hotelleiendommer til Norgani Hotels ASA for om lag 673 millioner svenske kroner. Salgsgevinsten anslås til rundt 100 millioner svenske kroner. Norgani Hotels ASA er notert på Oslo Børs og Capona eier cirka 4,5 prosent av selskapet.