Vital har kjøpt Sannergata 2 for en pris som ifølge DN er drøyt 600 millioner kroner. Selgere av eiendommen, som i sin helhet er leid ut til Rikstrygdeverket, er Christen og Thor Furholmen. Vital har kjøpt Sannergata 2 for en pris som ifølge DN er drøyt 600 millioner kroner. Selgere av eiendommen, som i sin helhet er leid ut til Rikstrygdeverket, er Christen og Thor Furholmen. - Kjøpet er i tråd med vår strategi, og en god plassering av langsiktige pensjonsmidler. Vi leter etter flere slike eiendommer, sier adm. dir. Bjørn Østbø i Vital Eiendom.- Vi har en solid leietager, og det er riktig at nåverdien av leiebetalingene i den nåværende leiekontrakten overstiger to tredeler av byggets verdi. Det er et attraktivt kjøp, også på dagens avkastningsnivå, legger han til overfor avisen.Bygget har et areal på 20.000 kvadratmeter, og direkteavkastningen på rundt 5,5 prosent.Vital har nå kjøpt eiendom for over to milliarder i 2005, skriver DN.