Administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar er ifølge DN i ferd med å levere det beste resultatet i selskapets historie. Per 3. kvartal er resultatet før skatt på 568,2 millioner, opp fra 147,3 millioner i samme periode i fjor. Administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar er ifølge DN i ferd med å levere det beste resultatet i selskapets historie. Per 3. kvartal er resultatet før skatt på 568,2 millioner, opp fra 147,3 millioner i samme periode i fjor. Fem salg har bidratt med en regnskapsmessig gevinst på 274 millioner. I tillegg kommer halve gevinsten Pandox fikk etter salget av 12 hoteller til NorGani. Det hjelper også at eiendommene Ringnes sitter igjen med har lav ledighet.Det lavere driftsresultatet skyldes utelukkende en mindre portefølje, skriver avisen.- Vi har fortsatt eiendom igjen. På det meste hadde Eiendomsspar og Victoria Eiendom i alt 600 millioner kroner i årlige leieinntekter. Nå er vi nede i 500 millioner, sier Christian Ringnes.