Rekordpriser på borettslagsboliger

Verdien på en brukt borettslagsbolig har økt med 79.000 kroner i de tre første månedene av 2006, viser ferske tall fra Norske Boligbyggelag (NBBL).

Næringseiendom

- I kroner har prisene på borettslagsboliger aldri steget mer i løpet av ett kvartal, sier adm. dir. Ralph Norberg i NBBL i en melding.Han tror det er flere grunner til den sterke økningen.- Det dreier seg om en moderne, urban boform. Folk har tro på at borettslagsbolig er en god investering. Samtidig er finansieringsordningene for tiden gunstige. Bankene tilbyr billige lån og fleksible nedbetalingsordninger. At byggekostnadene for nye boliger har økt i de senere år, har også vært med på å påvirke bruktboligprisene, mener Norberg.Den gjennomsnittlige veksten i 1. kvartal er på 5,8 prosent. I løpet av ett år har prisene gått opp 11,8 prosent, landet sett under ett.- I Norske Boligbyggelag er vi selvsagt glade for at boliger i borettslag er så ettertraktet, men markedet vil være tjent med en mer stabil prisutvikling i tiden fremover. Vi tror ikke den sterke prisveksten i første kvartal vil vedvare hele året, sier Norberg.

Nyheter
Næringsliv