Eidsiva Energi AS har solgt Storgata 106 og Tomtegata 6 på Lillehammer til eiendoms- og dagligvareselskapet Thor Bergseng & Co AS. Eidsiva Energi AS har solgt Storgata 106 og Tomtegata 6 på Lillehammer til eiendoms- og dagligvareselskapet Thor Bergseng & Co AS. Storgata 106 er på rundt 3.000 kvadratmeter og er solgt i sin helhet. I Tomtegata 6 har Lillehammer Elektro butikk, verksted og kontor. Bygningen er seksjonert og salget omfatter kun næringsseksjonen på om lag 1.200 kvadratmeter. Overtagelsen av begge eiendommene skjer 1. juli 2007, opplyses det i en melding.Årsaken til salget er at Eidsiva ønsker en mer hensiktsmessig samling av sine virksomheter i Lillehammer. Ingen virksomhet flyttes fra Lillehammer, men samlokaliseres på Sannheim - nord i Lillehammer.