De siste årene har flere eiendomsutviklere kjøpt opp gamle bygårder ved hjelp av høy belåning. Ofte stiftes et borettslag som overtar gjelden. Siden lempes leilighetene med lavt innskudd og høy fellesgjeld ut i markedet. Innskuddet går tilbake til utvikleren.I 2004 var leilighetene i Borettslaget Langes gate 4-6 ved det gamle Rikshospitalet i Oslo sentrum blant de første som ble solgt etter modellen med lavt innskudd og høy fellesgjeld. Nå kommer smellen, og beboere sliter med å betale husleien, skriver Dn.Langes gate økte husleien med 25 prosent fra 1. juli. Men rundt en tredjedel av beboerne skylder husleie i august. Nye lån må tas opp for å holde hjulene i gang.Om tre år skal borettslaget i tillegg betale cirka 1,1 millioner kroner i avdrag på felleslånet på 43 millioner kroner. Borettslagets medlemmer står i fellesskap ansvarlig for gjelden beboerne eventuelt ikke klarer å betale.