Entra inn på teppet?

Entra-ledelsen må forberede seg på å møte i Stortinget.

Næringseiendom

Ledelsen i det statseide eiendomsselskapet Entra må forberede seg på å møte til åpen høring i Stortingets kontrollkomité.Komitéleder Lodve Solholm (Frp) sier til NTB at saken er av en slik art at det vil være naturlig å avholde en åpen høring. Høringen vil imidlertid neppe finne sted før i andre halvdel av januar.Blant spørsmålene som kommer opp, er avlønningen av administrerende direktør Erik Løfsnes.Ifølge Solholm tar komiteen sikte på å avgi innstilling i saken i februar neste år. Saksordfører blir Inge Ryan (SV).I Riksrevisjonens rapport om Entra, som ble offentliggjort onsdag, må selskapet tåle krass kritikk, men ifølge NA24 er det uenighet mellom Næringsdepartementet og Riksrevisjonen.Mens revisjonen sier at selskapet ikke er styrt i tråd med Stortingets forutsetninger, mener departementet at Riksrevisjonen i større grad burde sammenligne Entra Eiendoms resultater og drift med tilsvarende private virksomheter. Departementet konkluderer med at Entra er styrt i tråd med de retningslinjene som er trukket opp av Stortinget. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv