Kan ikke bevise noe i Entra

Riksrevisjonen er kritisk, men "frikjenner" Entra Eiendom.

Næringseiendom

Riksrevisjonen kan ikke dokumentere at det statlige Entra Eiendom har gjennomført transaksjoner til vilkår som innebærer at noen har oppnådd en urimelig fordel på selskapets bekostning.Riksrevisor Jørgen Kosmo la fram en rapport om Entra onsdag, etter at det 14. februar ble besluttet å gå eiendomsselskapet nærmere etter i sømmene. Beslutningen ble fattet på grunnlag av at det i NRK ble fremført indikasjoner på at selskapet ikke har ivaretatt hensynene til blant annet god forretningsskikk.Riksrevisjonen er imidlertid kritisk til flere sider av selskapets virksomhetsstyring - i selskapets dokumentasjonspraksis og innretningen av selskapets belønningssystem. Sammen med den etablerte fullmaktsstrukturen - blant annet til selskapets administrerende direktør - kan disse utgjøre en kritisk risikofaktor for selskapet, mener Riksrevisjonen.Det kan ikke dokumenters at transaksjonene knyttet til Cort Adlers gate 33 og Fritzners gate 12 har medført at noen har oppnådd noen urimelig fordel på selskapets bekostning. Riksrevisjonen stiller likevel spørsmål ved lønnsomheten ved først å selge og så kjøpe tilbake Fritzners gate 12. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv