Laster opp med eiendom

Norwegian Property har startet forhandlinger om kjøp av 13 eiendommer i Oslo, 11 i Nydalen og to på Økern.

Næringseiendom

Norwegian Property ASA har inngått en intensjonsavtale og startet eksklusive forhandlinger med Rasmussen-Gruppen om kjøp av 13 eiendommer i Oslo, 11 i Nydalen og to på Økern. Totalareal for eiendommene utgjør ca. 123.000 kvm. Norwegian Property ASA har inngått en intensjonsavtale og startet eksklusive forhandlinger med Rasmussen-Gruppen om kjøp av 13 eiendommer i Oslo, 11 i Nydalen og to på Økern. Totalareal for eiendommene utgjør ca. 123.000 kvm. Intensjonsavtalen inneholder sedvanlige forbehold rundt teknisk, finansiell og juridisk due diligence. Forbeholdene må løftes senest 11. desember og endelig kjøpekontrakt planlegges inngått 18. desember. Overtagelse og oppgjør vil finne sted tidlig i 2007.Avtalepartene er enige om å ikke offentliggjøre detaljene om transaksjonen før endelig kjøpekontrakt inngås.Norwegian Property anser transaksjonen som attraktiv for selskapet både operasjonelt og finansielt.

Nyheter
Børs