Riksrevisjonen med egen Entra-rapport

Riksrevisjonen gjør onsdag kjent hva den mener om sider av det statlige Entra Eiendoms forretningsmessige virksomhet.

Næringseiendom

I mars i år kom Det Norske Veritas til at det ikke var grunnlag for den kritikk som var fremkommet i NRK. I mars i år kom Det Norske Veritas til at det ikke var grunnlag for den kritikk som var fremkommet i NRK. NRK mente i februar i år å kunne dokumentere at eiendomsselskapet blant annet skulle ha solgt et forretningsbygg i Oslo til underpris. Riksrevisjonen bestemte seg for å granske påstander på egen hånd. Revisjonen har funnet det påkrevd å legge fram en egen rapport om Entra, og denne blir offentliggjort når riksrevisor Jørgen Kosmo onsdag legger fram «samlede merknader til revisjon av departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005.»Det Norske Veritas rapport er gjort på bestilling fra Entra, fordi styret i det statseide selskapet ønsket en uavhengig gjennomgang av påstander som framkom i NRK-programmer.NRK-programmene fortalte om flere forhold som er oppfattet som kritikkverdige, men ledelsen i Entra Eiendom avviste at selskapet hadde gjort noe galt.Entra skal ha solgt det store forretningsbygget i Oslo til underpris, uten å annonsere at bygningen var til salgs. Videre skal det ha forekommet, hva som oppfattes som uheldige, forbindelser mellom innkjøp til eiendommer som Entra utvikler og nestlederen i selskapets styre.(NTB)

Nyheter
Næringsliv