Støtter omstridt bonus

Styret og ansatte støtter Entra-sjef Erik Løfsnes fullt ut.

Næringseiendom

Både styret og ansatte i Entra Eiendom gir full støtte til adm. dir. Erik Løfsnes.Entra-sjefen ble onsdag sterkt kritisert av Riksrevisjonen for å ha mottatt for høye bonuser basert på uriktige verdivurderinger. Ved å sette inngangsverdien på de statlige eiendommene lavere enn markedsverdien, ble resultatet ved senere salg meget godt og bonusene deretter, hevder Riksrevisjonen.Styreleder i selskapet, Grace Reksten, sa torsdag til TV2 at verken hun eller resten av styret var enig i Riksrevisjonens konklusjoner. Hun mente det hele tiden var foretatt nøytrale verdivurderinger av eiendomsmassen av uhildede personer utenfor selskapet.Styrelederen uttrykte full tillit til Løfsnes.Det samme gjorde de ansatte i en pressemelding torsdag kveld. Der heter det at samtlige ansatte var samlet til faglig seminar i Oslo torsdag den 23. november. I den forbindelse ble de enige om å gi sin fulle støtte til adm. dir. Erik Løfsnes.- Vi støtter også den samlede godtgjørelse styret har gitt ham for å lede selskapet, heter det i pressemeldingen som er undertegnet av Steffen Hellesøe på vegne av de ansatte. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv