Riksantikvaren mot høyhus i Bjørvika

Riksantikvaren er imot de planlagte høyhusene i Bjørvika, og ber nå Oslo kommune om å vurdere deler av utbyggingsplanene på nytt.

Publisert 19. des. 2006 kl. 12.44
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 15.31
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 199 ord
Riksantikvaren skriver i en pressemelding at reguleringsplanen åpner for høyder som han ikke kan akseptere i forhold til resten av byens oppbygning. Blant ankerpunktene i innsigelsen er at siktlinjen fra Toftes gate mot Ekebergåsen ikke er sikret, og at høyden på bygningene i utbyggingsfeltene øst i området mot Middelalderbyen øker. Riksantikvaren skriver i en pressemelding at reguleringsplanen åpner for høyder som han ikke kan akseptere i forhold til resten av byens oppbygning. Blant ankerpunktene i innsigelsen er at siktlinjen fra Toftes gate mot Ekebergåsen ikke er sikret, og at høyden på bygningene i utbyggingsfeltene øst i området mot Middelalderbyen øker. «Riksantikvaren er meget bekymret for at detaljplanleggingen av Bjørvikas delplaner ser ut til å føre til at presset på volum og høyde i utbyggingen nær Middelalderbyen vil øke. Det vil kunne gi uakseptable negative effekter på både Middelalderbyen i Oslo og 1800-tallsbyen», skriver Riksantikvaren.Han reiser også innsigelse mot mangler på plankart når det gjelder de delene av reguleringsområdet som er et automatisk fredet kulturminne.Også tidligere har Riksantikvaren levert innsigelse på reguleringshøyder i Bjørvika. Den gangen ble reguleringsplanen forandret og innsigelsen ble trukket tilbake. Men nå er flere av disse forutsetningene borte, derfor reiser Riksantikvaren igjen innsigelse mot reguleringsplanen. (©NTB)