Stordalen ville rive en av eiendommene sine i Blindleia for å bygge en ny og moderne hytte. Men det blir det foreløpig ikke noe av.Tidligere denne uken satte nemlig planutvalget i Lillesand kommune foten ned. Forslaget fra arkitekt Knut Haarklaus ble ansett som for moderne, skriver Finansavisen.Det er ikke første gang Stordalen får avslag på byggesøknaden. Lillesand Kommune har sagt nei i flere omganger, blant annet i fjor. Da ble det pekt på at reguleringsbestemmelsene for Gamle Helleseund krever at nye hus skal bygges i "harmoni med eksisterende bebyggelse".