I 2006 inspiserte Kredittilsynet 41 eiendomsmeglerkontorer. Ifølge BT viser det seg at kun ti kontorer holdt seg innenfor lovverket. Hos 20 av meglerkontorene ble det avdekket ulovlig egenhandel. I 2006 inspiserte Kredittilsynet 41 eiendomsmeglerkontorer. Ifølge BT viser det seg at kun ti kontorer holdt seg innenfor lovverket. Hos 20 av meglerkontorene ble det avdekket ulovlig egenhandel. - Det er lite tilfredsstillende og overraskende at det var så mange og til dels grove tilfeller, sier seksjonsleder Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet til BT.- Skuffende og trist. De aller fleste ser at dette er negativt, både for megleren, selskapet og bransjen. Tapt anseelse koster i kroner og øre, og det må rettes opp over reklamebudsjettene, sier Finn Tveter, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.