- Vi har tatt høyde for at sjøen kan stige inntil 2,6 meter over dagens middelvannstand, sier avdelingsdirektør Mette Nordhus i Statsbygg til Aftenposten. - Vi har tatt høyde for at sjøen kan stige inntil 2,6 meter over dagens middelvannstand, sier avdelingsdirektør Mette Nordhus i Statsbygg til Aftenposten. Nordhus presiserer at alle nødvendige hensyn er tatt, også til hundre- og tusenårsbølgen, og at operaen ligger trygt. Professor og klimaforsker Atle Nesje ved Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen er likevel overrasket at Statsbygg valgte å bygge så lavt. Han er også forundret over at Statsbygg ikke har kontaktet landets fremste ekspertise på klimaendring og vannstigning, nemlig Bjerknessenteret.- I Oslo er høyeste observerte vannstand 195 centimeter over middelvannstand. Dette skjedde i 1914. Hvis man bruker Stefan Rahmstorfs havnivåkurve og korrigerer for dagens landhevning i Oslo på 4 millimeter årlig, vil man i år 2100 kunne oppleve en vannstand under en stormflo som i 1914 på 241 cm over middelvannstand. Hvis man plusser på 34 centimeter, som ligger i usikkerheten i Rahmstorfs kurve, kan vannstanden bli 2,75 meter høyere enn i dag.- Middel høyvann i Oslo Havn ligger i dag 14 cm høyere enn middelvannstanden, så da nærmer vi oss 2,9 meter. Vi må også legge til effekten av vind og bølger, sier Nesje. (©NTB)