NBBL-direktør Ralph Nordberg gir deg følgende råd ved boligkjøp:
  • Seriøse aktører: Sjekk hvem som står bak utbyggingen, både på utvikler- og entreprenørsiden.: Sjekk hvem som står bak utbyggingen, både på utvikler- og entreprenørsiden.
  • Reklamasjon: Hvis du får behov for å reklamere en gang i fremtiden, hvem vil være ansvarlig?: Hvis du får behov for å reklamere en gang i fremtiden, hvem vil være ansvarlig?
  • Festeavgift: Borettslagets festeavgift kan være en betydelig og varig driftskostnad uten at dette er reflektert i en lavere pris på boligen.: Borettslagets festeavgift kan være en betydelig og varig driftskostnad uten at dette er reflektert i en lavere pris på boligen.
  • Fellesgjeld: Vurder størrelsen på fellesgjelden og hvordan den skal nedbetales. Vurder størrelsen på fellesgjelden og hvordan den skal nedbetales.
  • Felleskostnader: Sjekk at felleskostnadene er beregnet ut fra dagens rentenivå. Vurder hva felleskostnadene blir om 5-10 år og hvor mye av dette som går til avdrag på fellesgjelden.: Sjekk at felleskostnadene er beregnet ut fra dagens rentenivå. Vurder hva felleskostnadene blir om 5-10 år og hvor mye av dette som går til avdrag på fellesgjelden.
  • Nedbetaling av gjeld: Hvis det er lagt opp til individuell nedbetaling av gjeld, sjekk at innbetalingen av fellesgjelden får lik sikkerhet med borettslagets felleslån.: Hvis det er lagt opp til individuell nedbetaling av gjeld, sjekk at innbetalingen av fellesgjelden får lik sikkerhet med borettslagets felleslån.
Kilde: DN privat økonomi