Sp-leder Åslaug Haga og ektemannen Bård Hopland ønsker å få utskilt fire boligtomter i nærheten av sin eiendom i Ås.Samtidig har Hopland i samarbeid med Hagas regjeringskollega, samferdselsminister Liv Signe Navarsete, jobbet for å flytte dagens E18 lengre unna eiendommen og det aktuelle tomteområdet, skriver VG.Eiendomsmeklere mener verdien på tomtene vil stige betraktelig dersom den sterkt trafikkerte traseen flyttes.Ås Senterparti, hvor ekteparet Haga og Hopland har vært aktive i en årrekke, har den siste tiden arbeidet hardt for å få flyttet E18 flere kilometer østover. Hovedargumentet er at dette vil spare dyrket mark.Bård Hopland avviser at han og ektefellen har privat interesse av at E18-alternativet blir fullt utredet.Professor i forvaltningsrett Carl August Fleischer mener Haga og Hopland burde ha informert offentlig om at de eier et tomteareal som kan tenkes utnyttet til tomteformål.- Det er åpenbart et behov for å få fram økonomiske særinteresser i håndteringen av en slik sak, sier Fleischer. (©NTB)