Schibsted har startet en prosess for å selge sitt hovedkontor i Apotekergaten 10 i Oslo, går det frem av en børsmelding.Salget av bygget på ca. 5.000 kvadratmeter ventes skje til en pris på 275-300 millioner kroner. Hovedkontoret har en bokført verdi på ca 130 millioner kroner.Det ventes ifølge meldingen at salgsprosessen avsluttes innen kort tid.