Moelven tjente over en halv milliard

Moelven Industrier tjente over en halv milliard kroner i første halvår. - Hoveddelen av resultatforbedringen må tilskrives de meget gode markedsforholdene, sier konsernsjef Hans Rindal.

Moelven Industrier melder om et resultat før skatt på 540 millioner kroner i første halvår, mot 123 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 554,8 millioner kroner, opp fra 141 millioner kroner i første halvår 2006. Moelven Industrier melder om et resultat før skatt på 540 millioner kroner i første halvår, mot 123 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 554,8 millioner kroner, opp fra 141 millioner kroner i første halvår 2006. Driftsinntektene for første halvår ble 4.108 millioner kroner, mot 3.273 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.- Hoveddelen av resultatforbedringen må tilskrives de meget gode markedsforholdene som fortsatte sin positive utvikling i andre kvartal. Driftsforhold og råstofftilgang har i store trekk også vært gode. I tillegg realiseres det stadig besparelser fra iverksatte interne effektiviseringstiltak, hovedsakelig rettet mot råstoffutnyttelse og logistikk, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA i en melding.Konsernsjefen legger stor vekt på å utnytte den meget gode konjunkturperioden konsernet nå er inne i til å iverksette og gjennomføre tiltak som vil bidra til å gi konsernet den kostnadseffektivitet som er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet over tid.- I gode tider er det klokt å bruke pengene til å modernisere egen industri og betale ned gjeld slik at vi står bedre rustet til å møte markedet i tider som ikke er fullt så gode. Slik sett håper vi å være vel så godt forberedt på en konjunkturnedgang som våre konkurrenter, sier Rindal.