Norges største tomtesalg ulovlig?

900 millioner kroner skal være budt for Sørengutstikkeren i Bjørvika i Oslo. Men et salg kan være ulovlig.

Sist uke ble det kjent at Oslo Havn har fått Sist uke ble det kjent at Oslo Havn har fått to bud på 900 millioner kroner for Sørengutstikkeren i Bjørvika i Oslo. Havnedirektør Anne Sigrid Hamran sier Oslo Havn ikke tar maksimal pris, slik at både by og havn får noe tilbake. . Havnedirektør Anne Sigrid Hamran sier Oslo Havn ikke tar maksimal pris, slik at både by og havn får noe tilbake. Advokat Henrik Hagberg i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co advarer ifølge Dn mot at dette kan være i strid med havneloven.- Hvis noe selges til under markedspris, så kan det innebære et gaveelement som ikke kommer havnebrukerne til gode, sier han.- Det er et kjernepunkt i havneloven at havnen skal være brukerfinansiert, og at havnekassens midler skal holdes adskilt fra kommunekassen, og komme havnebrukerne til gode. Kommunen skal ikke subsidiere havnen, og kommunen skal heller ikke skattlegge havnebrukerne, fortsetter Hagberg overfor Dn.