Bygg- og anleggsbransjen skriker etter arbeidskraft

Byggeprosjekter må nå utsettes grunnet mangelen på kvalifisert arbeidskraft.

Næringseiendom

I sommer har Byggenæringens Landsforening (BNL) registrertat presset i bygg- og anlegg er blitt enda større.- Flere steder i landet har vi sett at skoler og sykehjem ikkehar fått noen entreprenører til å regne pris og påta seg oppdragene.Også enkelte store boligprosjekter er blitt utsatt. Det er klarefaresignaler, sier direktør Jørgen Leegaard i BNL til Newswire.Undersøkelser viser at det er behov for nær 20 000 flere ansatte ibygg og anlegg.- De senere årene har det vært et økende misforhold mellom behovetfor nye fagarbeidere og antall elever som gjennomfører fagutdanning.Det er dette vi nå begynner å se konsekvensene av, sier HR-direktørGry Jødestøl i NCC Construction.Om lag 7000 elever begynner på fagutdanning hvert år, men bare totredjedeler fullfører. Det gir for lite tilførsel av fagfolk, menerbransjen.- Vi trenger flere for å kunne holde Norge i gang i årene somkommer, selv om bransjen har vist stor evne til å effektivisere.Det ville hjelpe godt hvis en større andel av elevene fullførerfagutdanningen, sier Jørgen Leegaard.

Nyheter
Næringsliv