Norwegian Property får gigantgjeld

Når Norwegian Property sluker Norgani Hotels øker den rentebærende gjelden til formidable 21,7 milliarder kroner. Det kan gi en rentekostnad på 1,1 milliarder kroner i året.

Næringseiendom

Etter oppkjøpet blir ikke Norwegian Property (NPRO) bare det største børsnoterte eiendomsseskapet i Norden, med en forventet børsverdi på 10 milliarder kroner. Den rentebærende gjelden i Norwegian Property blir også svært godt synlig.I investorpresentasjonen, i forbindelse med oppkjøpet av Norgani Hotels, er den rentebærende gjelden i NPRO oppgitt til 12,86 milliarder kroner. I kvartalsrapporten er den pr. 10. august økt til 13,17 milliarder kroner.Etter de siste fire oppkjøpene er den rentebærende gjelden i Norgani Hotels i samme presentasjon oppgitt til 6,8 milliarder kroner.På toppen av dette kommer ytterligere 1,7 milliarder kroner i nye lån i NPRO i forbindelse med finansieringen av oppkjøpet.Totalt betyr det at det sammenslåtte selskapet vil få en rentebærende gjeld på hele 21,67 milliarder kroner. Selv om det er verdier til å understøtte denne, er det en høy relativ gjeld.Rentekostnader på 1,1 milliarder kroner Med 5,06 prosent rente gir det for eksempel rentekostnader på ca. 1,1 milliarder kroner i året. Og i disse tider, med økende rente, er det også relevant å nevne at for hver 0,1 prosentpoeng økning i lånerenten vil rentekostnadene øke med 21,7 millioner kroner.Dette er relevant fordi det kan se ut til at strikken strekkes i begge ender. Driften i de to store eiendomsselskapene er blant annet er preget av store oppjusteringer av verdiene på eiendommene. I tillegg kan det se ut til at NPRO kjører med svært lave drifts- og vedlikeholdskostnader, i hvert fall mye lavere enn for eksempel Olav Thon Eiendomsselskap.Gjelden må imidlertid også betraktes i forhold til de bokførte verdiene som i det sammenslåtte selskapet er oppgitt til 31,16 milliarder kroner. Da blir det kanskje seende litt penere ut? Dessuten skal en heller ikke glemme at selskapet vil få netto leieinntekter som oppgis til 1,72 milliarder kroner i år.

Nyheter
Næringseiendom