Slik godkjennes oppkjøpet av Norgani

Norwegian Property sluker Norgani Hotels for 3,265 milliarder kroner. 28. august skal generalforsamlingen stemme over en emisjon, men oppkjøpet er formelt sett ikke tema.

Næringseiendom

14. august ble det klart at Norwegian Property (NPRO) ville kjøpe eiendomsselskapet Norgani Hotels for 3,265 milliarder kroner. Kjøpet finansieres med banklån, kontanter og en fortrinnsrettsemisjon, men kjøpet trenger formelt sett ikke aksjonærenes godkjennelse.NPRO-sjefen Petter Jansen viser i den forbindelse til børsmeldinger offentliggjort 14. august 2007, hvor det fremgår at en betingelse for gjennomføringen av tilbudet er at den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Property ASA 28. august 2007 vedtar en fortrinnsrettsemisjon på 810 millioner kroner.Kjøpet er formelt sett ikke tema på den ekstraordinære generalforsamlingen , og emisjonen er garantert for på forhånd. Ikke det at vi har hørt at det er noe tema, men den eneste muligheten aksjonærene har til å eventuelt stoppe oppkjøpet, er gjennom å stemme ned fortrinnsrettsemisjonen.Det blir heller ikke aktuelt, for i henhold til investorpresentasjonen er det allerede klart at generalforsamligen vil stemme i favør av emisjonen:- Norwegian Property's general meeting will vote in favour of the rights issue which is fully underwritten prior to announcement of the offer).Dermed betinges oppkjøpet i prinsippet kun av at NPRO får 90 prosent av de utestående aksjene og stemmene.Les også: Norwegian Property - fra kvalitet til kvantitet

Nyheter
Næringseiendom