Sterke boligtall fra USA

Salget av nye boliger øker overraskende i USA.

Næringseiendom

Salget av nye boliger i USA økte med 2,8 prosent i juli. Ifølge Bloomberg var det ventet et fall på 1,7 prosent. Den sesongjustete årstakten var var på 870.000 enheter, mot ventet 820.000 enheter.Salget av nye boliger i USA økte med 2,8 prosent i juli. Ifølge Bloomberg var det ventet et fall på 1,7 prosent. Den sesongjustete årstakten var var på 870.000 enheter, mot ventet 820.000 enheter.

Nyheter
Børs