Norwegian Property ASA viser til tidligere fremsatt bud og pressemelding 14. august 2007, samt tilbudsdokument av 29. august 2007, og forlenger herved tilbudsperioden på eksisterende betingelser til 14. september 2007 kl. 09.00, fremgår av en børsmelding onsdag ettermiddag.Norwegian har til nå mottatt forhåndsaksepter for aksjer tilsvarende 61 prosent av aksjene i selskapet.