Ingen i Utenriksdepartementet vil søke på utenlandsstillinger etter at regjeringen i statsbudsjettet fremmet forslag om at ordningen med fri bolig skulle inndras, skriver Dagens Næringsliv.UD-ansatte som arbeider på norske stasjoner i utlandet, har i alle år hatt fri bolig. Men i statsbudsjettet som ble lagt fram for to uker siden, foreslås avtalen om fri bolig avskaffet.Lederen for Akademikerne i UD, Anniken M. Krutnes, sier det hersker stor usikkerhet blant de ansatte om hva det nye skatteforslaget innebærer.Alle foreningene i UD står samlet i denne saken og arbeider for at forslaget blir trukket, ifølge Krutnes. (©NTB)