Tall fra SSB viser at prisen på eneboliger i Oslo og Bærum falt 4,2 prosent fra 2. til 3. kvartal. Dn har rekonstruert SSB-tallene basert på tall fra Econ, og tvert om funnet en økning på 0,3 prosent.Econ oppgir tall for hver måned, mens SSB oppgir kvartalstall.Også angivelsen av årsprisveksten spriker, ifølge avisen. Mens Econ-tallene viser 13 prosent økning fra september i fjor til samme måned i år, viser SSBs indeks kun halvparten.- Det er på det rene at Econs statistikk for eiendomsmeglerne legger større vekt på prisutviklingen i områder med høye priser og mange omsetninger enn vi gjør, sier Einar Eide i SSB.NEF-direktør Finn Tveter mener to så ulike resultater gir et forvirrende bilde for både kjøpere og selgere.- Vi må prøve å finne årsakene til forskjellene og om nødvendig justere metodikken for å få en mest mulig riktig statistikk. For noe annet kan vi ikke bruke, sier han til Dn.