Han vil ikke kommentere om det ble gjort av frykt for et mulig erstatningssøksmål i forbindelse med vannverksskandalen.Den mangeårige styrelederen Andreas Hamnes inngikk avtalen om fullt særeie med kona 10. april i år. Avtalen innebar at han ga bort sin andel av parets bolig. Han vil overfor VG ikke kommentere hvorfor han ga bort huset til kona, og på spørsmål om han gjorde det av frykt for et mulig erstatningssøksmål, svarer han:- Ingen kommentar.Ekteparet hadde ingen særeieavtale fra før.Vannverket og Sentralrenseanlegget RA-2 krever 67,3 millioner kroner i erstatning av tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen og fire andre tiltalte i vannverkssaken. Nåværende styreleder Per Sandvik utelukker ikke at det kan bli reist erstatningskrav mot flere senere. Først og fremst vil det gjelde tidligere styremedlemmer, revisoren PricewaterhouseCoopers og andre leverandører.- Vi vil ta stilling til dette når Nedre Romerike tingrett har avsluttet sin behandling av saken, sier Sandvik.Hamnes er den eneste av de tidligere styremedlemmene som skal vitne i saken som nå går for retten. Han skal avgi forklaring 27. november, og vil inntil da ikke kommentere saken. (©NTB)