Steen & Strøm har i dag inngått avtale om kjøp av Maxi /Hamar Storsenter, basert på en eiendomsverdi på 700 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.Avtale trer i kraft fra årsskiftet. Frem til da vil nåværende eier drive for egen regning og risiko.Det nylig oppgraderte senteret har en en årlig omsetning på 650 millioner kroner, og er Hedmarks største med 68 butikker på 24.000 kvadratmeter handelsareal. Brutto leieinntekter for 2007 er 44,5 millioner kroner.