Neas ASA har inngått intensjonsavtale om kjøp av F. Holm AS, gjennom overtagelse av Norsk Prosjektadministrasjon AS, går det frem av en børsmelding.F. Holm er en av Norges største aktører innen prosjekt- og byggeledelse, og utfører også flere eiendomsrelaterte tjenester som taksering, eiendomsutvikling og forvaltning.Oppkjøpet vil ifølge selskapet selv gjøre Neas til en betydelig aktør innen prosjektadministrativ rådgivning.F. Holm hadde i 2006 en omsetning på knapt 40 millioner og et resultat før skatt på ca. 500.000 kroner.