Oslo Properties, med Norwegian Property som hovedeier, vant kampen om Norgani Hotels. Norganis adm. dir. Eva Eriksson har nå gitt uttrykk for at hun ønsker å tre tilbake, går det frem av en børsmelding.Jobben med å finne Erikssons etterfølger som administrerende direktør er i gang, og selskapet håper å ha denne på plass før nyttår. Eriksson vil bistå i den kommende integreringsprosessen inntil ny leder er på plass.