Boliger hvor leieinntektene er helt eller delvis skattefrie, omtales som fritakslignende boliger, menfor at boligen fritakslignes må visse krav oppfylles, skriver Finansavisen. Her er noen eksempler:- For det første må du som eier ha benyttet minst halvparten av boligen som egen bolig, regnet etter utleieverdien.- Eller så må du ha leid ut hele eller en større del av boligen mindre enn halve inntektsåret. Har du kjøpt eller solgt eiendommen i løpet av inntektsåret, må utleieperioden ha vart mindre enn halve eiertiden.- I tillegg kan du, ifølge Finansavisen, leie ut en del av din egen boenhet skattefritt dersom den delens markedsverdi i leiemarkedet er under halvparten av den delen du selv bor i.Foto: Scanpix