Petter A. Stordalens heleide selskap Home Invest AB har i dag informert styret i Home Capital AB at Home Invest, inklusive datterselskaper, eier mer enn 90 prosent av stemmer og kapital i Home Capital. På dette grunnlag har Home Invest erklært tvangsinnløsning av resterende aksjer i Home Capital, heter det i en melding.Home Capital vil i løpet av kort tid informere alle berørte aksjonærer per brev, kunngjøringer i aviser og Dagens Nyheter. I tillegg vil informasjon foreligge på Home Capitals hjemmeside.