Veidekke Bygg Stockholm AB har fått i oppdrag å bygge om og utvide kv. Bocken, som ligger sentralt i Stockholm. Kontraktssummen beløper seg til om lag 300 millioner svenske kroner.Oppdragsgiver er Fabege AB, som er et av Sveriges ledende eiendomsselskaper innenfor kontor- og næringsbygg. Leietakere i Kv. Bocken er selskapene Max Matthiessen AB og Carnegie Investment Bank AB.Arbeidene starter den 7. november 2007 og skal være ferdigstilt til 15. september 2009.