Partene i lønnsoppgjøret har ennå ikke satt seg ved forhandlingsbordet, men et stramt arbeidsmarked der ledigheten er lavere enn på mange år og god lønnsomhet i næringslivet gjør at mange spår en høy lønnsøkning. Statistisk sentralbyrå har i sine analyser anslått en lønnsøkning på 6,2 prosent.- Mangel på arbeidskraft i noen bransjer tilsier at vi må forvente en ganske kraftig lønnsvekst, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen.Han spår lønnsøkning opp imot 6 prosent, og at det til tross for en noe større prisstigning, vil bli en reallønnsvekst i 2008. Norges Bank har i sin siste pengepolitiske rapport anslått at lønnsveksten fra 2007 til 2008 kan bli 5,75 prosent.Selv NHO-direktør Erling Øverland tror at det blir en god lønnsøkning for arbeidstakerne i år.- Vi har jo hatt en utvikling de siste årene med en høy vekst i kjøpekraften i store deler av den norske befolkningen. Jeg tror nok at vi også vil få det i 2008, selv om vi har et noe høyere rentenivå, sier Øverland til NTB.Han kan ikke love noe foran vårens lønnsoppgjør men sier:- Det er klart at når næringslivet går godt, skal det også komme våre medarbeidere til gode.Rentenivået og evnen til å betjene gjelden er også med på å påvirke lommeboka til Ola og Kari nordmann. I 2007 har Norges Bank satt opp renta sju ganger. Styringsrenta var ved årsskiftet 5,25 prosent. Signaler fra sentralbanksjef Svein Gjedrem tyder på at vi kan vente oss en ny renteøkning i løpet av vinteren, men da kan rentetoppen være nådd.- Jeg tror vi nærmer oss rentetoppen nå. Det eneste som rokker ved det, er en veldig kraftig lønnsøkning. Da kan etterspørselen totalt sett bli sterkere enn forventet, og renta vil kanskje gå enda litt høyere, sier Hyttnes i Sparebankforeningen.Onsdag viste statistikk fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund at den gjennomsnittlige realprisen på boliger gikk ned med 1,7 prosent fra november til desember, men for 2007 under ett steg prisen med 11 prosent sammenlignet med 2006. Eiendomsmeglerne spår en gjennomsnittlig prisstigning på boliger i 2008 på mellom 3 og 5 prosent.- Utviklingen i boligprisene er mer uforutsigbar enn den har vært. Boligprisene er på et høyt nivå. De har falt de siste månedene, men vi tror mer på en korreksjon enn noe krakk, sier Hyttnes.Peter Batta i Huseiernes Landsforbund mener at boligprisene kommer til å fortsette og gå ned. Han spår heller ikke noe krakk, men at nedgangen samlet sett fra høsten 2007 kan bli på opptil 15 prosent. Først høsten 2008 kan boligprisene begynne å stige igjen.- Vi har sett en trend som har vart i hele annet halvår i 2007, der det har vært nedgang i prisene. Dette er jo helt uvanlig og har ikke skjedd på minst 15 år. Men prisnedgangen vil ikke vare lenge, sier Batta til NTB.