-Vi går sidelengs inn i 2008. Kjøperene er mer avventende enn det vi har sett tidligere, men bransjen tror at omsetningen av boliger vil bli høy, sier nestleder i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), advokat Torbjørn Ek.-Dersom vi bare ser på de økonomiske realiteter hos norske boligkjøpere, er det ikke grunnlag for å hevde at vi står foran en situasjon som skulle tilsi noen mindre prisvekst eller prisnedgang. Imidlertid tror vi at den psykologiske effekten av den svake nedgangen i boligprisene i høst, og den internasjonale finansuroen, og den usikkerheten den skaper, vil påvirke Norge og ha betydning for den hjemlige prisutviklingen, sier han.Heller ikke Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) tror på like stor prisvekst på boliger i 2008 som de seneste årene.-Vi tror at boligprisene vil stige med 3 prosent i år, sier formann i NEF, Øivind A. Tandberg.